Havets Plastik

Billede af havnefronten ved Aarhus Ø

Beskrivelse

På grund af de igangværende budgetforhandlinger, hvor Natursamarbejdet står til nedlukning, kan vi desværre ikke tage imod yderligere bookinger.

Dette forløb har fokus på at lære elever om plastikkens formål, og hvordan materialet belaster det maritime miljø.

Makroplastik: Eleverne skal lærer om affaldssortering, de skal samarbejde om at kategorisere forskellige skrald. Derefter udregnes fremtidsudsigterne for plastaffald i de danske farvande vha. et simpelt regnestykke og et akvarium som demonstration af, hvor slemt det vil se ud. Eleverne bliver selvfølgelig opfordret til at tænke kritisk vedr. dette.

Mikroplastik: Vi finder mikroplastik i skrubbecreme. Eksperimentet giver anledning til diskussioner om, hvad mikroplastik er. Hvor forsvinder det hen? Sammenlignet med makroplastik, hvordan kan folk blive ”narret” til at tro, at plastikken forsvinder i havet? Vi lærer om rensningsanlæg, og hvordan mikroplastik kan blive ledt ud i havet fra vores hjem.

Andre emner vi kommer omkring: Kan vi finde på alternativer til plastik? Hvad er fordele ved plastik? Hvilke ulemper er der? Hvad bruger man plastik til? Hvor kommer det fra? Hvorfor kan det ikke forsvinde i naturen?

Verdensmål
Vi vil igennem undersøgelser, eksperimenter, designs, undren, diskussion og løsningsforslag komme omkring FN's Verdensmål.

Løsningsforslag har til formål at gøre eleverne bevidste om, hvilke valg de træffer i hverdagen, samt hvordan man kan forbedre vores overforbrug af plastik. Denne refleksion tager fat i FN's verdensmål 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" herunder delmål 12.4, 12.5 og 12.8. Et andet verdensmål som vi arbejder med er mål nr. 14 "Livet i Havet" delmål 14.1 og 14.c. Vi kobler disse to verdensmål sammen igennem en diskussion om, hvordan man kan beskytte livet i havet med et ansvarligt forbrug og produktion. Havets Plastik byder eleverne velkommen i et autentisk uderum, hvor de kan tage oplevelsen og læringen med tilbage til klasseværelset.

Dette forløb er en del af #DetViGøromSTEAM

Efterbehandling

Book andre forløb med havet i fokus:

Ønsker I at arbejde mere med bæredygtighed, kan vi tilbyde forløbene Bæredygtige Madpakker og Bæredygtigt Måltid.

Formål

Formålet med aktiviteten er at gøre eleverne bevidste om plastikkens indflydelse på vores havmiljø og os selv.

  • De stifter bekendtskab med begreber som mikro- og makroplastik 
  • De eksperimenterer med produkter, som indeholder plastik 
  • De udregner belastningen af plastik i havet nu og om 50 år
  • Der eksperimenteres, undersøges og vigtigst af alt: diskuteres
Sted
Aarhus Internationale Sejlsportscenter
Ester Aggebos Gade 80
8000 Aarhus

Booking hos Natursamarbejdet på:
Telefon: 86 25 68 60
Mail: natursamarbejdet [at] mbu [dot] aarhus [dot] dk