Havets Plastik

Beskrivelse

Dette forløb har fokus at lære elever om plastikkens formål, og hvordan materialet belaster miljøet.

Makroplastik: Vi laver vores eget ”hav” i et akvarium, som vi derefter forurener med plastik. Her diskuteres fremtidsudsigterne, og hvad eleverne synes om dette syn.

Mikroplastik: Vi laver et eksperiment med mikroplastik og skrubbecreme. Eksperimentet giver anledning til diskussioner om, hvad mikroplastik er. Hvor forsvinder det hen? Sammenlignet med makroplastik, hvordan kan folk blive ”narret” til at tro, at plastikken forsvinder i havet?

Andre emner vi kommer omkring: Kan vi finde på alternativer til plastik? Hvad er fordele ved plastik? Hvilke ulemper er der? Hvad bruger man plastik til?

Afslutningsvis tager vi på affaldsindsamling på Aarhus Havn.

Eleverne lærer om affaldssortering, vigtighed af nedbrydningsprocesser i naturen samt genanvendelse. Aktiviteten tager fat i natur/teknologi, geografi, fysik/kemi, samfundsfag og biologi.

Verdensmål
Vi vil igennem undersøgelser, eksperimenter, designs, undren, diskussion og løsningsforslag komme omkring FN's Verdensmål.

Løsningsforslag har til formål at gøre eleverne bevidste om, hvilke valg de træffer i hverdagen, samt hvordan man kan forbedre deres (og menneskers) overforbrug af plastik. Denne refleksion tager fat i FN's verdensmål 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" herunder delmål 12.4, 12.5 og 12.8. Et andet verdensmål som vi arbejder med er mål nr. 14 "Livet i Havet" delmål 14.1 og 14.c. Vi kobler disse to verdensmål sammen igennem en diskussion om, hvordan man kan beskytte livet i havet med et ansvarligt forbrug og produktion. Havets Plastik byder eleverne velkommen i et autentisk uderum, hvor de kan tage oplevelsen og læringen med tilbage til klasseværelset.

Formål

Formålet med aktiviteten er at gøre eleverne bevidste om plastikkens indflydelse på vores havmiljø og os selv. De stifter bekendtskab med begreber som mikro- og makroplastik, de eksperimenterer med produkter, som indeholder disse og udregner belastningen af plastik i havet nu og om 50 år.

Sted
Aarhus Internationale Sejlsportscenter
Ester Aggebos Gade 80
8000 Aarhus

Booking hos Natursamarbejdet på:
Telefon: 86 25 68 60
Mail: natursamarbejdet@mbu.aarhus.dk