Havets dyr

Kvinde viser en model af en fisk

Beskrivelse

"Tilpasning" er temaet for dagen, og mennesket skal også tilpasse sig. Vi arbejder med FN's verdensmål nr. 14 "Livet i Havet", hvor eleverne opnår kendskab til havets dyr og vigtigheden i at beskytte og bevare dem. Aktiviteten byder på naturvidenskab, teknologi, eksperimenter og matematik. Det er et tværfagligt forløb i et autentisk uderum, som giver eleverne en god oplevelse, de kan tage med hjem.

Introduktion: Eleverne introduceres til de havpattedyr, vi kan møde i Aarhus bugten og lærer om deres levevis. Vi hører sjove facts, lære at kende forskel på de enkelte dyr og snakker om deres forskelle og ligheder med mennesker.

Gruppearbejde: Eleverne deles op i 4 grupper med 4 forskellige opgaver, hvorefter de skal fortælle deres klassekammerater, hvilke resultater de hver især nåede frem til:
- Havets store rovdyr: Gruppen arbejder med hvilke rovdyr, man kan finde i de danske farvande, og hvor store de bliver i forhold til dem selv.  
- Spæklag: Vi snakker om spæklag hos sæler og marsvin, udregner procent og diskuterer hvad de bruger det til.
- Sælers årshjul: Eleverne skal lave et årshjul for en sæl.
- Dykkerrefleks: Gruppen måler hinandens puls og snakker om forskelle og ligheder mellem havpattedyr og mennesker ift. dykning.

Havets fugle: Eleverne hører om, hvilke fugle man kan se omkring Aarhus bugten og lærer deres kendetegn.

Ekspedition: Vi går en tur på Aarhus Ø med kikkerter for at se, om vi kan finde de fugle, vi har lært om - nogle gange kan man også se sæler og marsvin.

Dette forløb er en del af #DetViGøromSTEAM

Efterbehandling

Andre forløb med havet i fokus:

Ønsker I at arbejde mere med fugle, så book fugletur med Natursamarbejdet.

Formål

  • Eleverne lærer om havets pattedyr og fugle, og oplever dyrene i og omkring Aarhus Bugt. 
  • De får kendskab til dyrenes tilpasning til levesteder, kulde, fødeindtag og havvand.
  • Aktivitetens formål er både at lære om dyrene og skabe relation til dem. Mange oplever måger om en pestilens, men mågen er også en unik fugl, som har tilpasset sig efter bedste vis til livet ved havet.
  • Eleverne lærer om, hvorfor mågerne også kan være seje og spændende fugle.
  • De prøver kræfter med at designe, modellere og eksperimentere med havpattedyrs anatomi og dykkerrefleks.
  • Eleverne får lov til at undres og sammenligne pattedyr, der lever i vand med dem på landjorden (inklusiv mennesket). 
Sted
Aarhus Internationale Sejlsportscenter
Ester Aggebos Gade 80
8000 Aarhus

Booking hos Natursamarbejdet på:
Telefon: 86 25 68 60
Mail: natursamarbejdet [at] mbu [dot] aarhus [dot] dk