Gratis

Han gik sig over sø og land

Beskrivelse

I dette undervisningmateriale kommer eleverne til at arbejde med fem fortællinger fra Det Nye Testamente: Maria Bebudelse, Juleevangeliet, Den barmhjertige Samaritaner, Vandringen på søen og Påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning inviteres eleverne til at spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker. Således opnås en bevidsthed om, at de spørgsmål som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som kan være vigtige for os i dag.

Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvor fortællingerne stammer fra.

Der tilbydes et lærerkursus i forbindelse med projektet.

Formål

Det overordnede mål med projektet er at give eleverne kendskab til centrale bibelske fortællinger, de etiske spørgsmål der knytter sig til dem, samt hvilken geografisk virkelighed historierne nævner.

Ved at inddrage etiske spørgsmål og geografi i arbejdet med bibelfortællingerne aktiveres flere fortolknings- og forståelsesnuancer samtidig med, at eleverne gøres bevidste om, hvorfor fortællingerne fortsat er relevante, og at Jesus ikke var jyde men jøde og bosat i landet Israel/ Palæstina.

Sted

På skolen.

Tilmelding

Tilmeldingen åbner midt juni på hjemmesiden

www.skole-kirke-aarhus.dk

Tilmelding