Gratis

Ham der Jesus #mandenmeddemangeansigter

Beskrivelse

Jesus er måske verdenshistoriens størst brand. Alle kender navnet, alle ved noget om Jesus, men Jesus er også genstand for utallige fortolkninger. Der findes ikke bare ét, men mange Jesus-billeder. De mange Jesus-billeder er derfor omdrejningspunkt for dette projekt, hvor eleverne gennem podwalk og kirkebesøg skal blive klogere på kristendommens Jesus, som han fremstilles i Det Nye Testamente, og i evanglierne. Den historiske Jesus undersøges gennem kildearbejde, og eleverne skal også se nærmere på Jesus i fire andre religioner: jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. Endelig skal eleverne også arbejde med et udvalg af fortolkede Jesus-billeder, som har resulteret i, at Jesus er blevet manden med de mange ansigter. Der ses nærmere på både historiske og nutidige Jesus-billeder.

Aktiviteter

Der er tilknyttet et kirkebesøg i undervisningsforløbet.

Forberedelse

Der afholdes lærerkursus den 28.oktober klokken 16.00 i Langenæskirken, hvor professor i Det Nye Testamente, Kasper Bro Larsen, vil holde et oplæg om den historie Jesus. 

Formål

Forløbet lægger op til, at eleverne skal arbejde undersøgende, analytisk og kildekritisk. Nyhedsformidling er sammen med en undersøgende tilgang i elevopgaverne valgt som et didaktisk greb. Det betyder, at formidlingen og opgaver er tilrettelagt som en blandning af den journalistiske genres klassiske former såsom artikler, nyhedsindslag,interview og genren SoMe med udtryk som Instagram, hashtag og SMS.

Sted
Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune
Kannikegade 12, 2. sal
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes ud via Center for Læring.

Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
12.08.2021