Guldalder

Beskrivelse

I Guldalderen (ca. 1800 – 1870) arbejdes der med den national romantiske forestilling. Det helt særligt danske. Eller måske mere idealet om det særligt danske. Sammen med museets omviser oplever eleverne værkerne fra perioden. Det kommer til at handle om særlige kendetegn, om formålet med malerierne og sammenhænge og forskelle mellem motiv og virkelighed.

På denne omvisning vil eleverne stifte bekendtskab med guldalderens motiver. Med afsæt i en gennemgang af udvalgte kunstværker vil eleverne således kunne opleve, hvorledes periodens normer og tankesæt afspejler sig i kunstneriske udtryksformer. Omviseren vil undervejs opfordre eleverne til aktiv deltagelse gennem dialog og diskussioner.

Forberedelse

Inden besøget vil vi bede jer om at orientere jer i retningslinjerne for besøg på ARoS: https://www.aros.dk/da/laering/skoler-og-institutioner/faerdselsregler-p...

Formål

Billedkunst: Billedanalyse, Historie: Historiebrug, Grundlovet 1849, Dansk: Guldalder

Forløbet kan bruges i elevernes arbejde med kompetenceområdet Billedanalyse i billedkunstfaget.

  • Igennem forløbet arbejder eleverne med at vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder.
  • Eleverne får en forståelse for billedkomposition og særligt farvers virkning i billeder.
  • Eleverne stifter bekendtskab med billedfunktion med fokus på billedsymbolers betydning. Eleven tilegner sig viden om visuelle symbolers betydning.

Forløbet kan også bruges tværfagligt. Det kan fungere som introduktion for historiefagets kompetenceområde Historiebrug.

  •  Eleverne opnår igennem mødet med malerierne og dialogen med omviseren viden om, brugen af fortiden i argumentation og handling.

Mødet med malerierne fra perioden kan også bruges som case i elevernes arbejde med kildeanalyse og kildekritiske begreber.

Det kan også fungere som en optakt til elevernes videre arbejde med kanonpunktet om Grundloven af 1849. En visuel rejse tilbage til de tanker blandt kunstnere og politikere der lagde kimen.

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C