Guldalder

Beskrivelse

Omvisningen søger at styrke elevens evne til at kunne forholde sig aktivt analyserende og diskuterende til kunst, kultur og historie. I den forbindelse ønsker omvisningen at understøtte følgende læringsmål:

  • Elevens evne til at fortolke, vurdere og perspektivere billedkunst. 
  • Elevens evne til at vurdere og perspektivere de værdier, som billedkunsten udtrykker. 
  • Elevens evne til at udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.

Formål

På denne omvisning vil eleverne stifte bekendtskab med guldalderens motiver. Med afsæt i en gennemgang af udvalgte kunstværker vil eleverne således kunne opleve, hvorledes periodens normer og tankesæt afspejler sig i kunstneriske udtryksformer. 

Omvisningen vil have fokus på konkret læring om periodens konkrete forhold, men omviseren vil så vidt muligt søge at relatere og aktualisere værkernes budskaber med eksempler fra elevernes samtid og egen hverdag. Omviseren vil derfor undervejs opfordre eleverne til aktiv deltagelse gennem dialog og diskussioner.

Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C