Gratis

Genbrug og innovation på REUSE

Beskrivelse

AffaldVarme Aarhus byder velkommen på den anderledes genbrugsstation REUSE på Sydhavnen. Vi tilbyder et gratis forløb om genbrug og innovation. Forløbet består af tre dele:
En faglig del og en innovativ del, som vi står for på REUSE, og så en håndværksmæssig del, som I selv arbejder med på skolen.

Vi snakker med eleverne om ressourcer og bæredygtighed. Herefter guider vi klassen igennem et innovativt forløb, hvor de finder på, hvordan gamle ting fra genbrugsstationen kan bruges til at skabe et nyt brugbart produkt. Vi starter med de store og skøre ideer, hvor alt kan lade sig gøre og vanetænkningen udfordres. Ideerne bearbejdes i grupper og bliver til konkrete projektplaner, som eleverne kan bruge på skolen til den håndværksmæssige del.

I kommer hjem med materialer fra REUSE og en arbejdsplan, så eleverne kan gøre deres produkt færdigt på skolen.

Forløbet henvender sig primært til håndværk og design, men kan også tilpasses temauger og andre relevante forløb.

Vores undervisningslokale på REUSE er småt og forløbet er intenst. Derfor tager vi kun én klasse pr. besøg. 

Vi gør opmærksom på, at dette tilbud er lukket i månederne december, januar og februar.

Formål

  • At øge elevernes bevidsthed og handlekompetencer inde for emnerne affald, ressourcer og genbrug.
  • Samtidig styrkes elevernes evne til at arbejde kreativt, innovativt og entreprenant, og eleverne går fra forløbet med et øget materialekendskab og erfaringer fra verden uden for skolen.
Sted
REUSE
Jægergårdsgade 170 - bagved Restaurant Kohalen
8000 Aarhus C
Tilmelding