Gratis

Fysik

Beskrivelse

Bevægelse til vands, til lands og i luften.

Man bevæger sig hver dag - enten ved at gå, cykle eller køre. Men der er også mange andre måder at bevæge sig på - eksempelvis ved sejlads, flyvning eller i specielle biler som racerbiler. I dette forløb kommer du til at lære om, hvorfor ting kan flyde eller måske endda flyve, og hvordan man beskriver bevægelserne af eksempelvis en racerbil.

Der er tre moduler i forløbet af 1,5-2 timers varighed:

1) Til vands: opdrift og forsøg med Archimedes lov

2) I luften: opgaveregning om opdrift samt mini-forsøgene "Den flyvende tepose" og "Opdrift i luft"

3) Til lands: bygning af elastikdreven racerbil i LEGO og undersøgelse af dens rækkevidde, hastighed og acceleration samt mulighed for et racerløb/ dragrace som afslutning

Formål

Forløbet har til formål at motivere interessen for naturvidenskab, samt introducere eleverne til opdrift og simpel kinematik i form af bevægelse med konstant hastighed eller konstant acceleration.

Sted

Udbydes på 2 af vores gymnasier:

AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C

AARHUS GYMNASIUM, Viby