Fugle og flyvning

Beskrivelse

Hvordan er fjer opbygget, og hvilke funktioner har de?

Fugles flyveevne er imponerende, og måden, de flyver på, afspejler deres levevis. Kolibriens helikopterflugt, albatrossens svæveflugt og uglens lydløse flugt er gode eksempler.

Hvordan er fugle tilpasset livet i luften?

Se fugle med forskellige flyvestrategier og fugle, der ikke kan flyve. Eleverne arbejder med tilpasninger af bl.a. næb og fødder til forskellig levevis. Fuglesang, kommunikation eller systematik kan også behandles. 

Formål

Eleverne kommer tæt på en mangfoldighed af fugle og kigger nærmere på fjerdragt, næbform og fødder i forhold til tilpasning til særlig levevis. Sammen kigger vi på fjers opbygning og deres forskellige funktioner. Eleverne får selv mulighed for at undersøge fuglene nærmere, systematisere dem og formidle deres resultater for hinanden. 

Sted
Naturhistorisk Museum
Wilhelm Meyers Allé 10
8000 Aarhus C

Har I booket en tid der ligger inden kl. 10.00, er mødestedet indgangen ved Ole Worms Allé.