Fra frø til plante

Beskrivelse

Eleverne skal i denne workshop arbejde med de forskellige klimazoner, og hvordan planterne har tilpasset sig til de forskellige vilkår i zonerne. Formidleren starter med at tage eleverne med på en tur gennem klimazonerne, hvor de får mange nye indtryk og oplever og sanser både varme, luftfugtighed og andre forskelle mellem de forskellige zoner. Samtidigt finder vi de planter eleverne skal arbejde videre med. Herfra arbejder eleverne i grupper med de livsvilkår deres plante lever under, og hvad der skal til for at få frø fra denne plante til at spire. I grupper foretager de simple målinger og dataindsamling omkring deres plante, og finder til sidst selv frøene frem i deres respektive frugter. På denne måde  skaffer eleverne sig viden på flere niveauer, som kan anvendes når de skal plante frøet hjemme i klassen.

Færdigheds- og vidensmål

+  Eleven har lært hvad ord som ”tilpasning” og ”klimazone” betyder.

+  Eleven kan foretage undersøgelser af planters omgivelser.

+  Eleven kan bruge/anvende viden om forhold til selv at få et frø til at spire.

Formål

Denne workshop har til formål at give eleverne viden om og forståelse af forskellige klimazoner og vilkår for planterne i disse. Dette bliver håndgribeligt ved at de skal arbejde med frø fra de forskellige klimazoner og senere få dem til at spire.

Sted
Science Museerne - Væksthusene
Møllevejen 10, Adgang via Peter Holms Vej ad Poppelpladsen
8000 Aarhus C