Forbrydelse, retfærdighed og straf

Beskrivelse

Forløbet er en autentisk case fra 1813, som bearbejdes gennem et TIU-forløb (TIU=Teater I Undervisningen: At lære historie på en anderledes, nærværende måde).
Det rammer med sin grad af involvering og en vedkommende problematik ned i deltagernes følelser og etik og sætter gang i diskussioner om temaer, der ellers kan være uhåndterlige og svære at forholde sig til. Det danner derved en frugtbar grobund for at forholde sig til væsentlige problematikker som hævn, straf og retfærdighed, demokrati kontra enevælde/diktatur, relationen mellem fortid, nutid og fremtid og meget mere.

Læs mere om forløbet på www.dengamleby.dk/voksen-og-ungdomsuddannelser/

Formål

  • At eleverne får indsigt i datidens livsvilkår.
  • At eleverne oplever, hvordan en sag som denne trækker spor ind i nutidens syn på retssamfundet.
  • At eleverne forstår, hvordan de - via deres medvirken i sagen - er med til at sætte normer og påvirke sagens udfald og således former fremtiden.
  • At eleverne kan overføre deres erfaringer fra TIU-foløbet til tanker og handling i nutidens demokratiske samfund.
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C