Faglig læsning med Podcast

Beskrivelse

EN KREATIV-MUSISK TILGANG TIL FAGLIG LÆSNING
Podcast er et ideelt medie til at folde elevernes læring kreativt ud. Skal slaget ved Dybbøl mølle dramatiseres? Skal Kim Fupz møde H.C. Andersen i en paneldebat? Skal rejsen til Mars dramatiseres? Skal 3.b. fortælle om snegle og andre bløddyr og deres egenskaber?

Med afsæt i et konkret læringsforløb på jeres skole, eller med et færdigt forløb, lærer I hvordan man kan podcaste, og dermed skabe øget ejerskab til læringsprocessen. Eleverne arbejder i grupper med at rammesætte den gode fortælling. Er det et hørespil, et magasin, en paneldebat eller noget tredie?

Når podcasten indlæses, træner eleverne stemmeføring og dramatik. Fortællingen dramatiseres yderligere med lyde og effekter, der placerer lytteren i forskellige lydkulisser, eller I helt andre universer, og til sidst udgives podcasten.

Underviser: Sten Larm Rasmussen, pædagogisk IT-konsulent og Musiker

Formål

Med eleven i centrum som formidler, bliver det både sjovt at lære, og læringen forankres bedre.

Eleverne kan arbejde hands-on med begreber som handlingsbro, berettermodel og nyhedstrekant, når de skal strukturere og dramatisere deres fortælling i lydbilleder. Ved selv at konstruere egen viden, arbejdes der innovativt med kommunikation, og eleverne får ved at skabe deres eget medie, en øget forståelse for at alle medier omkring dem er mere eller mindre manipulerede.

En musisk tilgang til faglig læsning giver aha-oplevelser, øget engagement og både lærere og elever får nye øjne for de mange forskellige kompetencer, der er i en klasse. Læreren får inspiration til nogle af de muligheder, der er i at arbejde med podcasts, og med mediefaglige greb at arbejde kollaborativt.

Sted

Forløbet foregår på jeres skole