EventyrOperatoriet: Bortførelsen

Beskrivelse

Elever og lærere inviteres på besøg i EventyrOperatoriet til et 2-timersforløb med titlen "Bortførelsen".
I forløbet laver eleverne sammen med en instruktør og en operasanger en lille opera om en gruppe børn, der bortføres af en sultan og hans hustru.
Udover at eleverne lærer om sang og drama, har de også indflydelse på, hvordan historien udvikler sig.
Musik og handling er inspireret af Mozarts syngespil Bortførelsen fra Seraillet.

Aktiviteter

Den første del af forløbet er en forberedelse til selve operaopførelsen, hvor eleverne introduceres til forskellige drama-og sang øvelser.

Efter en kort pause får eleverne kostumer på og handlingen i operaen spilles igennem med rekvisitter og scenelys.

Forløbet sluttes af med en kort evaluering.  

Forberedelse

Vi sender en kort hilsen, som I kan læse op i klassen som forberedelse.

Efterbehandling

Efter forløbet sender vi et brev til klassen med forslag til opfølgende aktiviteter. 

Formål

I et inspirerende, sanseligt og udtryksfuldt rum inviterer vi elever og deres voksne til at få indtryk og give udtryk gennem operas mange æstetiske udtryksformer: sang, drama, musik, sprog, fortælling og visuelle udtryk. Eleverne prøver kræfter med nye arbejds- og udtryksformer og oplever sig selv som medskabende.

Eleverne tager del i kreative medskabende musikalske og dramatiske processer via mødet med en konkret opera.

Eleverne udfordres til at være kreativt medskabende, at bidrage, at anerkende fællesskabets betydning, at se hinanden og sig selv i nye roller og at mærke styrken ved også at tale musikkens og dramaets sprog.

Sted
Frichsparken
Søren Frichsvej 38 F
8230 Aabyhøj

Vær opmærksom på, at workshoppen finder sted i vores produktionslokaler, Søren Frichsvej 38 F. Vi sender jer et kort, så I nemt kan finde vej! Bus nr. 12 går til døren.