Gratis

Escape Room

Beskrivelse

Danmark har været præget af kristendommen i mere 1000 år. Det har sat sine spor i kulturen - både synlige og mindre synlige, men hvad har kristendommen egentlig betydet for dansk kultur og samfund både i en historisk og i en nutidig kontekst? Dét er omdrejningspunktet for dette projekt.

Eleverne kender nok en del af de synlige spor så som kirker, Jellingestenen på indersiden af det danske pas og juleafslutning i kirken. Mange af de mindre synlige spor kender eleverne også til fra deres hverdag, men de tænker nok ikke umiddelbart, at de har en forbindelse til kristendommen. 

I projektet skal eleverne undersøge spor fra den kristen kulturarv med udgangspunkt i temaerne: Skole, musik og omsorg.

Et andet omdrejningspunkt for projektet er Escape Room - både som et fysisk og et virtuelt rum.  Det fysiske Escape Room er det indledende besøg i den lokale kirke, hvor eleverne gennem udforskning af omgivelserne og løsning af opgaver og gåder sættes på sporet af de tre temaer.  Sporarbejdet sættes i gang ved besøget i den lokale kirke og fortsætter i et virtuelt rum, som er projektets tilhørende hjemme-side. 

Formål

I projektet skal eleverne undersøge spor fra den kristen kulturarv med udgangspunkt i temaerne: Skole, musik og omsorg.