Gratis

Energirigtig madlavning

Beskrivelse

”Energirigtig madlavning” er et enkeltstående undervisningsmodul fra NRGi Skolekontakten, der er tilpasset undervisningen i hjemkundskab.

Modulet indeholder en teoretisk del, hvor vi kort gennemgår emnerne elproduktion, elsikkerhed, miljøbelastninger og elbesparelser i hjemmet. I den praktiske del laver eleverne mad i grupper efter energirigtige principper. Vi tilslutter - på dagen - elmålere til komfurerne, så eleverne kan aflæse forbruget direkte, og sammenligne deres resultater. Hvis det ikke er muligt at tilslutte elmåler til skolens eksisterende komfurer medbringer vi kogeplader, hvor elmålerne kan tilsluttes.

Formål

  • at eleverne får et bedre indblik i, hvor energien til vores samfund kommer fra nu og skal komme fra i fremtiden
  • at eleverne får forståelse for at nedsætte energiforbruget

NRGi Skolekontakten tilbyder kun gratis el- og miljøundervisning til folkeskoler og privatskoler i NRGi´s leveringsområde (Aarhus og Horsens) – skolen skal have en el-måler fra NRGi.

 

Undervisningsmateriale

NRGi Skolekontakten medbringer elmålere og kogeplader til undervisningen

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 72226585