En dag som rigsråd

Beskrivelse

I forløbet vil eleverne stifte bekendskab med, hvad det ville sige, at have siddet i kongens rigsråd. Først skal eleverne prøve kræfter med renæssancens adelige dannelse med latin og fægtning. Herefter vil eleverne, igennem et læringsspil, selv opbygge private godser og styre landet som medlemmer af rigsrådet i overgangen fra middelalderen til renæssancen. Målet for spillet er at blive den mægtigste herremand.

Formål

Politik, sociale og kulturelle forhold. Kronologi og sammenhæng.

Eleverne får et levende møde med renæssancens samfundsstruktur og dens udvikling inden for politik, økonomi samt sociale og kulturelle forhold i perioden.

Sted
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Randersvej 2
8963 Auning
Tilmelding

Ring eller skriv, så planlægger vi i fællesskab jeres museumsbesøg.

Tilmelding
Tlf.nr. 87950705