En dag som børn i købstaden anno 1864

Beskrivelse

Klassen mødes af en aktør i historisk dragt. De får en introduktion til det at være børn i midten af 1800-tallet, iklædes 1800-tals børnedragter og skal så via rollespil på egen krop opleve, hvordan livet kunne være for børn dengang. Voksne aktører i dragter og roller leder eleverne igennem dagens aktiviteter, som er arbejde i Købmandsgården, storvask, frokost i Købmandsgårdens køkken og til sidst skolegang. Til allersidst reflekteres over dagens oplevelser, og aktøren hjælper med at sætte oplevelserne og datidens vilkår i perspektiv i forhold til nutiden.

Forberedelse

Et undervisningsmateriale til læreren med lærervejledning og baggrundsviden samt forslag til forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget sendes ud i god tid inden forløbet.

Formål

  • At eleverne på egen krop oplever børneliv i 1864 gennem arbejde og skolegang.
  • At eleverne får forståelse af fortiden og nutiden - forskelle og ligheder.
  • At eleverne bevidstgøres om den udvikling børns vilkår har gennemgået de sidste 150 år.
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C