Gratis

Elforbrug og energirigtige skoler - Jeni TECH

Beskrivelse

Få besøg af en elinstallatør fra Jeni TECH A/S​​, lær om forskellige elinstallationer og deres bidrag til nedbringelse af CO2 og få en gennemgang af skolens elforbrug.

Undervejs i forløbet får eleverne besøg af en repræsentant fra installationsbranchen, der vil gennemgå skolens elinstallationer og elforbrug sammen med dem og fortælle, hvordan der kan arbejdes med intelligente løsninger for at skabe et mere energioptimalt elforbrug. Elektrikere spiller en afgørende rolle ved byggeri og renovering af bygninger, når det kommer til energioptimering. De designer bl.a. intelligente løsninger, der styrer bygningernes energiforbrug og indeklima.

Undervisningsforløbet dækker de fællesfaglige fokusområder:

  • Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan.
  • Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer. 

Forløbet er udviklet af DA Åben Virksomhed

Formål

Undervisningsforløbet er udviklet til Fysik/kemi, Geografi og Biologi. Det opfylder en række Fælles Mål under Undersøgelse, Modellering, Perspektivering samt Kommunikation inden for alle tre fag og kan derfor bruges som et af de seks obligatoriske fællesfaglige undervisningsforløb i 7.-9. klasse.

Dette undervisningsforløb er også et bidrag fra virksomhederne og DA til det tværfaglige emne Uddannelse og Job samt Åben Skole. Det giver alle elever en almen viden om det private erhvervsliv og dermed det samfund, de indgår i.

Undervisningsmateriale

Elevark mm. kan findes her: link
Lærervejledning er vedhæftet herunder:

Tilmelding

Da 'Elforbrug og energirigtige skoler' foregår på skolen, er det op til virksomheden at afgøre, om skolen ligger inden for rimelig afstand. Kontakt virksomheden og hør om det kan lade sig gøre hos jer.

Book tilbuddet ved at kontakte:
Hans Jørgen Jensen
Jeni TECH A/S
75 75 75 49
mail [at] jenitech [dot] dk