Dissektion af rotte eller høne

Beskrivelse

Forløbet begynder med en kort, teoretisk gennemgang af fordøjelsessystemets opbygningen og dets mange fascinerende funktioner.Efterfølgende skal eleverne i arbejdstøjet, og i mindre grupper undersøge og dissekere en rotte eller en høne.

Vi starter med at undersøge dyret udvendigt, og sætter fokus på forskelle og ligheder blandt pattedyr og fugle. Under kyndig vejledning åbnes dyrene, og eleverne identificerer og undersøger de forskellige organer. Vi gennemgår rottens eller hønens forskellige organsystemer og retter særligt fokus på fordøjelsessystemet. Vi bruger modeller og figurer til at understøtte forståelsen.

Undervejs noterer eleverne deres observationer og nye viden. Noterne kan efterfølgende bruges til en rapport eller opgave på skolen.

Dette forløb er en del af #DetViGøromSTEAM

Formål

  • At eleverne får en forståelse af opbygningen af fordøjelsessystemet
  • At eleverne kan identificere rotten eller hønens forskellige organer
  • At eleverne får overskredet nogle personlige grænser og får en rigtig sjov og spændende dag 
Sted
Naturskolen på JU Århus
Nymarksvej 65
8320 Mårslet
Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 29453871