Din krop i data

Beskrivelse

Hvem er du på Sociale Medier, og hvad viser du ikke de andre? Hvilke dataspor efterlader du dig i løbet af dagen, og hvad sker der med dem?

Det er centrale spørgsmål i forløbet, hvor eleverne skal diskutere og reflektere over kropsforståelse, data og teknologibrug.

Autentiske genstande giver eleverne et indblik i samfundets indsamling af data fra kirkebog til Biobank og vi diskuterer dilemmaet folkesundhed eller overvågning. Eleverne forholder sig til egne data og dataspor og gennem lyrik og teknologi udforsker de, hvad data egentlig er og reflekterer over, hvor de kan påvirke og blive påvirket af data i hverdagen. Vi sætter fokus på mental sundhed og arbejder med kropsidealer og SoMe gennem bl.a. en analog tegneøvelse, hvor eleverne deler og omsætter egne refleksioner.  

Formål

  • At ruste eleverne til at forholde sig kritisk og reflekterende til data, databrug, teknologi og dets betydning for egen fysiske og mentale sundhed.

 

Sted
Science Museerne - Steno Museet
C. F. Møllers Allé 2
8000 Aarhus C
Tilmelding
Tilmelding