Gratis

Design Thinker for en dag

Beskrivelse

Hvad kan jeg gøre ved klimakrisen? Hvordan kan jeg stoppe sult verden over? Hvordan kan jeg være med til at sikre rent drikkevand? 

I dette undervisningstilbud arbejder eleverne med cases baseret på FNs verdensmål og kommer med løsningsforslag på baggrund af hands-on arbejde.

Vi introducerer metoden design thinking, hvor der med ganske få materialer og på ganske kort tid skabes grundlag for at komme fra idé over handling til produkt. Eleverne kommer således til både at interviewe og observere samt bygge prototyper i pap.

Det bliver lærerigt, udfordrende og ikke mindst sjovt.

Dagen afsluttes med præsentation af de forskellige prototyper.

Formål

  • Eleven kan omsætte idé til handling
  • Eleven kan bruge kreative redskaber til at løse konkrete udfordringer
  • Eleven kan gennemgøre interviews og observationer
  • Eleven kan skabes fysiske repræsentationer af givne idéer
Sted
Aarhus Bibliotekerne
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Møderum 2

Tilmelding

Tirsdag 14. april kl. 10-00-13.30 https://billet.aarhus.dk/aakb/vjwsc/476/

Tirsdag 21. april kl. 10-00-13.30 https://billet.aarhus.dk/aakb/vjwsc/477/

Tirsdag 28. april kl. 10-00-13.30 https://billet.aarhus.dk/aakb/vjwsc/478/