Design en plante - mellemtrin

Beskrivelse

Der opstilles et scenarie hvor alle planter på Jorden er ved at uddø, og der derfor er brug for at designe nye planter - dette skal eleverne hjælpe med. De skal designe en plante, som er tilpasset enten middelhavs-, ørken- eller tropisk klima. Formidleren sporer eleverne ind på formålet med workshoppen og guider dem til at sætte deres viden i spil. Efterfølgende skal eleverne på opdagelse rundt i plantesamlingerne for at indsamle viden om planternes tilpasning til forskellige klimazoner. Herefter arbejder eleverne videre med planters tilpasningsevne og designer deres plante i grupper. I slutningen af workshoppen fremlægger de enkelte grupper deres designplante, og de øvrige elever og formidleren kommer med feedback. Der lægges vægt på, at forskellige læringsstile inddrages i forløbet, og at eleverne oplever og opnår viden om planter og klimazoner.

Færdigheds- og vidensmål

Eleven kan undersøge og forklare hvordan planter tilpasser sig til levesteder.

Eleven har opnået viden om planters fysiologiske tilpasningsmuligheder.

Eleven kan observere forskelle mellem planters tilpasning og forklare forskellene ud fra deres levesteder.

Forberedelse

Inden besøget modtager klassen information fra museet, hvori eleverne præsenteres for den fiktive opgave. Eleverne må meget gerne inddeles i grupper på 4 personer inden besøget.

Formål

I denne workshop får eleverne viden og forståelse for planters tilpasningsevne ved at arbejde med de forskellige klimazoner i væksthusene. Derefter udnytter de deres viden til at designe en plante, der er tilpasset en specifik klimazone.

Sted
Science Museerne - Væksthusene
Møllevejen 10, Adgang via Peter Holms Vej ad Poppelpladsen
8000 Aarhus C