Gratis

Den gode bibelhistorie

Beskrivelse

I kryptkirken er der god tid og ro til at fodybe sig i en enkelt biblelhistorie. I løbet af de tre uger forløbet varer, vil der blive fortalt forskellige bibelhistorier, som varierer efter fortælleren. Efter bibelfortællingen vil klassen få en kort omvisning. Omvisningen går gennem Vor frue Kirke og slutter i munkenes spisesal, hvor munkene indtog deres fællesmåltider i stilhed for flere hundrede år siden.

Formål

Eleverne skal høre en bibelhistorie fortalt i et fantastisk rum - kryptkirken i Vor Frue. Eleverne skal endvidere få en indsigt i kryptkirkens og Vor Frue Kirke historie. 

Sted

Vor Frue Kirke krypt.

Tilmelding

Tilmeldingen åbner midt juni.

Tilmelding