Gratis

Boligen og elektricitet

Beskrivelse

”Boligen og elektricitet” er et enkeltstående undervisningsmodul, der varetages af NRGi Skolekontakten sammen med klassens lærer. Modulet består af en teoretisk del, hvor principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning, elsikkerhed - med vægt på boligens installationer - og gode spareråd gennemgås.

I den praktiske del arbejder eleverne i seks grupper, hvor de monterer forskellige former for lampesteder, laver forlængerledning med afbryder m.m. Herunder skal de følge almindelige sikkerhedsråd gennem brug af HPFI-relæ og sikringer.

Formål

NRGi Skolekontakten tilbyder kun gratis el- og miljøundervisning til folkeskoler og privatskoler i NRGi´s leveringsområde (Aarhus og Horsens) – skolen skal have en el-måler fra NRGi.

  • at eleverne får et bedre indblik i, hvor energien til vores samfund kommer fra nu og skal komme fra i fremtiden
  • at eleverne får forståelse for at nedsætte energiforbruget
Undervisningsmateriale

NRGi Skolekontakten medbringer alle materialer på undervisningsdagen.

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 72226585