Gratis

Bliv klog på bæredygtigt elforbrug

Beskrivelse

Astra og Mercantec har med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning udviklet e-bogen ”Bliv klog på Bæredygtigt Elforbrug”. E-bogen lægger vægt på at integrere bæredygtighed i den almindelige undervisning samt udvikle elevernes handlekompetence i forhold til bæredygtighed gennem undersøgelse, diskussion, refleksion og handling.

E-bogen er opdelt i en række emner: Elforbrug i hverdagen, Elforsyning og afregning, Elforbrug i erhverv/på arbejdspladser, Batterier og opladere.
NRGi skolekontakten kan her være behjælpelig med udlån af elmålere til elevforsøg samt en gratis underviser som optakt til klassens arbejde med undervisningsforløbet.

Undervisningsdagen kan være som oplæg om elproduktion, ressourcer, bæredygtighed og klimaændringer. Der kan indgå elevforsøg med opstart af kraftværk (dampmaskine) eller forsøg med selv at støbe vinger til en vindmølle eller forsøg med solceller.

Skolekontakten giver også en introduktion til de udlånte elmålere som inspiration til at måle apparaters elforbrug og til selv at komme i gang med elbesparelser i hjemmet.

Formål

NRGi Skolekontakten tilbyder kun gratis el- og miljøundervisning til folkeskoler og privatskoler i NRGi´s leveringsområde (Aarhus og Horsens) – skolen skal have en el-måler fra NRGi.

  • at eleverne får et bedre indblik i, hvor energien til vores samfund kommer fra nu og skal komme fra i fremtiden
  • at eleverne får forståelse for at nedsætte energiforbruget
Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 72226585