Backstage i forskerens værksted

Beskrivelse

For at forstå kroppen, må vi undersøge den. I denne workshop bruger vi hjertet som case til at forstå naturvidenskabelig metode. Eleverne arbejder bl.a. med modeller, kommer omkring hjertets funktion og anatomi og drøfter brug af forsøgsdyr i forskning.

Endelig taler vi om motivation og eleverne reflekterer over, hvad der motiverer dem.

Aktiviteter
  • Arbejde med hjertemodeller i plastik
  • Refleksion over brug af forsøgsdyr i forskning
  • Forståelse for forskningsmetode
  • Refleksion over egen motivation
Forberedelse

Tal med eleverne om arbejdsmåder og -metoder, de har  anvendt i forskellige sammenhænge og fag.

Efterbehandling

Der er ingen formel efterbehandling af workshoppen, men vi opfordrer til, at lærerne følger op på elevernes oplevelser og refleksioner.

Formål

  • At lade eleverne arbejde med modeller og at give dem indsigt i, hvordan forskere undersøger hjerter og bruger forsøgsdyr.
  • Eleverne opnår kendskab til brug af forsøgsdyr i forskningen.
  • Eleverne får kendskab til, hvordan forskere særligt i lægevidenskaben arbejder
  • Eleverne får lejlighed til at arbejde med, hvad der motiverer dem selv i deres skole- og fritidsliv.
Sted
Science Museerne - Steno Museet
C. F. Møllers Allé 2
8000 Aarhus C
Tilmelding

Skriv eller ring til os, så booker vi tid til jer.

Tlf.nr. 87155415