Gratis

Atletik - på vej mod Skole OL 6.-7. klasse

Skole OL - Atletik fuld gas frem.

Beskrivelse

Forløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i færdigheds- og vidensmål for 6.-7. klasse inden for løb, spring og kast under kompetenceområdet "Alsidig idrætsudøvelse".

Gennem udvalgte atletikdiscipliner introduceres eleverne for arbejdsmetodik til indlæring af motoriske færdigheder som løb, spring og kast. I undervisningsforløbet samarbejder eleverne om at indlære tekniske færdigheder, der kan italesættes og udtrykkes gennem forskellige aktiviteter og konkurrencer. De indlærte færdigheder vil forberede klasserne til deltagelse i Skole OL.

Atletikinstruktører fra Aarhus 1900 Atletik forestår såvel planlægningen af hele forløbet samt en stor del af den praktiske undervisning af eleverne. Sideløbende giver forløbet idrætslærerne inspiration og kompetence til udviklingen af den daglige pædagogiske praksis – ”praktisk kompetenceudvikling på hjemmebane”.

I foråret 2017 fik skolerne et læremiddel til idrætsundervisning i løb, spring og kast i et kulturperspektiv. Det er udarbejdet i samarbejde med UC Syd og Nationalt Videncenter KOSMOS. Læremidlet kan bruges i forbindelse med undervisningsforløbet for 6.-7.klasse. Det har en opbygning, som "Idræt på hjernen", et læremiddel til idrætsundervisning i udskolingen, som alle Aarhus Kommunes folkeskoler er i besiddelse af.

Indhold og aktiviteter

Der arbejdes med følgende former for aktiviteter og atletiktræning:

 • Løbeskole, løbeteknik, stafetløb og evt. hækkeløb
 • Introduktion til universelle bevægelser i kast og spring
 • Konkurrence der faciliterer højt aktivitetsniveau i undervisningen
 • Analyser af bevægelsesmønstre inden for løb, spring og kast".

Der vil som udgangspunkt være to atletikinstruktører med en høj grad af faglig viden tilknyttet forløbet. Der arbejdes med gruppeinddeling af eleverne ( F.eks. drenge / piger) Dette giver den bedste instruktør/elev ratio og dermed bedst mulig individuel instruktion og støtte i aktiviteterne.

Forløb
Der er tale om et 6-ugers forløb med én ugentlig dobbeltlektion:

 • Uge 1-2:  Undervisningsforløb på skolen.
  • Undervisere: Instruktører fra Aarhus 1900.
  • Planlægning: Instruktører fra Aarhus 1900
 • Uge 3-5:  Undervisningsforløb på skolen.
  • Undervisere: Idrætslærer på skolen.
  • Planlægning: Instruktører fra Aarhus 1900
 • Uge 6:  Atletik/aktivitetsfinale enten indendørs i Marselisborghallen eller udendørs på stadion (CERES Park eller Viby stadion). Dette for at give eleverne en oplevelse på ”rigtige” atletikbaner. Til selve finalen afsættes to klokketimer.

Det 6-ugers forløb fungerer som en fortræning til Skole OL. Så derfor HUSK, at tilmelde klasserne så i kan deltage i Skole OL finalen i juni måned på stadion (CERES Park).

Tilmelding til Skole OL FINALEN sker på: skoleol.dk

Formål

 • at introducere eleverne for arbejdsmetodik til indlæring motoriske færdigheder som løb, spring og kast.
 • at samarbejde om at indlære tekniske færdigheder, der kan italesættes og udtrykkes gennem forskellige aktiviteter og konkurrencer.
 • at forberede klasserne til deltagelse i Skole OL.
Sted
Marelisborghallen
Havre Balle Skovvej 11
8000 Aarhus C

Marselisborghallen anvendes til forløbets sidste uge i perioden oktober til og med april, mens CERES Park, stadion Alle 70, 8000 Aarhus C eller Viby stadion,Skanderborgvej 224, 8260 Viby J, anvendes til den sidste uges forløb i perioden maj til og med september.

Undervisningsmateriale

Specielle atletik- og undervisningsrekvisitter, der skal bruges under hele forløbet, stilles til rådighed af Skole OL / Børn og Unge, Aarhus kommune.
Disse leveres til skolen af Aarhus 1900 Atletik.

Tilmelding
Tlf.nr. 30 34 28 21