Gratis

Atletik Leg - på vej mod Skole OL 3.-5 klasse

Skole OL - Atletik fuld gas frem :)

Beskrivelse

Forløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i Fælles Mål for faget idræt, og fundamentet for aktiviteterne er atletikkens grundlæggende discipliner – løb, spring og kast.

Atletikinstruktører fra Aarhus 1900 Atletik forestår såvel planlægningen af hele forløbet samt en stor del af den praktiske undervisning af eleverne. Sideløbende giver forløbet idrætslærerne inspiration og kompetence til udviklingen af den daglige pædagogiske praksis – ”praktisk kompetenceudvikling på hjemmebane”.

I foråret 2017 fik skolerne et læremiddel til idrætsundervisning i løb, spring og kast i et kulturperspektiv. Det er udarbejdet i samarbejde med UC Syd og Nationalt Videncenter KOSMOS. Læremidlet skal bruges i forbindelse med undervisningsforløbet for 3.-5.klasse. Det har en opbygning, som "Idræt på hjernen", et læremiddel til idrætsundervisning i udskolingen, som alle Aarhus Kommunes folkeskoler er i besiddelse af.

Indhold og aktiviteter

Der arbejdes med følgende indhold:

 • Motorisk udviklende forhindringsbaner med elementer fra løb, spring og kast
 • Aktiviteter og lege med fokus på både individuel udvikling samt fællesskaber og social kapital
 • Basis færdigheder og disciplinorienterede aktiviteter, der danner grundlag for håndtering af nye udfordringer, herunder løb, spring og kast i forhold til Skole OL.

Der vil som udgangspunkt være to atletikinstruktører med en høj grad af faglig viden tilknyttet forløbet. Der arbejdes med gruppeinddeling af eleverne (F.eks. drenge / piger). Dette giver den bedste instruktør/elev ratio og dermed bedst mulig individuel instruktion og støtte i aktiviteterne.

Forløb

Der er tale om et 5-ugers forløb med én ugentlig dobbeltlektion:

 • Uge 1-2:  Undervisningsforløb på skolen.
  • Undervisere: Instruktører fra Aarhus 1900
  • Planlægning: Instruktører fra Aarhus 1900
 • Uge 3-4:  Undervisningsforløb på skolen.
  • Undervisere: Idrætslærerne på skolen.
  • Planlægning: Instruktører fra Aarhus 1900
 • Uge 5:  Afslutningen af forløbet sker enten indendørs i Marselisborghallen eller udendørs på stadion (CERES Park eller Viby stadion). Dette for at give eleverne en oplevelse på ”rigtige” atletikbaner. Varighed: to klokketimer (120min).

Det 5-ugers forløb fungerer som en fortræning til Skole OL. Så derfor HUSK, at tilmelde klasserne så i kan deltage i Skole OL finalen i juni måned på stadion (CERES Park).

Dog kun nuværende 4. og 5.klasse. Tilmeldingen til SKOLE OL FINALEN sker på: skoleol.dk

Formål

 • At udfordre eleverne vil på deres motoriske færdigheder indenfor løb, spring og kast.
 • Gennem øvelser, leg og praktisk demonstration vil eleverne kunne opnå forbedrede fysiske kompetencer. Målrettet fysisk aktivitet fremmer læring på alle niveauer og vil i dette tilfælde tillige fremme den gode oplevelse, når en klasse deltager i Skole OL.
Sted
Marselisborghallen
Havre Balle Skovvej 11
8000 Aarhus C

Marselisborghallen anvendes i perioden oktober til og med april, mens CERES Park, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C eller Viby stadion, Skanderborgvej 224, 8260 Viby J, anvendes i perioden maj til og med september. 

Undervisningsmateriale

Specielle atletik- og aktivitetsrekvisitter, der skal bruges under forløbet, stilles til rådighed af Skole OL / Børn og Unge, Aarhus kommune.
Disse leveres til skole af Aarhus 1900 Atletik.

Tilmelding
Tlf.nr. 30 34 28 21