Gratis

Animation på den digitale teaterscene

Dukker til workshoppen

Beskrivelse

Kom og vær med til et GRATIS workshopforløb, hvor dukketeater og stop motion video mødes på den digitale scene og smelter sammen i et kreativt og legende forløb.

I denne workshop inspirerer vi på legende vis til, at hele klassen kommer igennem en kunstnerisk proces, hvor de konstruerer en dukke, får erfaring i at føre den, laver små scener og skaber en stop motion video – og alt det med det digitale møderum 'Zoom' som scene og med de helt unikke muligheder den digitale legeplads giver os.
Vi mødes på 'Zoom' tre gange á to lektioners varighed. Inden workshop 1 sender vi en spændende kasse med materialer bl.a til at konstruere en dukke.

Underviserne er Hanne Pedersen fra Animation Workshop og Sif Jssen Hymøller fra Teater Håndholdt.

Projektet er udviklet af Teater Refleksion og Animation Workshop og støttet af Region Midt.

Aktiviteter
 • Workshop 1: tirsdag den 23. november
  Her introduceres I for de to teknikker hhv. dukkeføring og stop motion animation
 • Workshop 2: tirsdag den 30. november
  Her skaber og øver I små sekvenser med hhv. dukken og med stop motion film med feed back fra underviserne.
 • Workshop 3: tirsdag den 7. december
  Efter at have øvet, viser gruppernederes sekvenser for hinanden.
Forberedelse

Før første workshop mødes vi online med læreren til en  intro. b.la. af Stop Motion app’en

Inden workshop 1:
I modtager en spændende kasse med materialer og en tutorial video til at lave dukken. Dukken skal være færdig til workshop 1.

Derudover skal I have downloadet Stop Motion app inden workshopstart.
Hver gruppe skal bruge: ét lokale, én Ipad og én smartphone
Klassen skal deles op i grupper af tre elever i hver.

Efterbehandling

Workshopevaluering på baggrund af et simpelt skema.

Formål

Workshoppen er en kunstnerisk workshop, der skal give eleverne indsigt i de skabende processer og i at samarbejde.

 • Eleverne får et indblik i de andre af teatrets virkemidler som lys, lyd og scenografi. Desuden lærer de at forholder sig kreativt og skabende til digitale kommunikationsplatforme – og deres egen smartphones.
 • Konkret skaber de en dukke og lærer at føre den.
 • De stifter bekendtskab med stop motion teknikken og laver en lille film.
 • De konstruerer en simpel dramaturgi over den historie de vil fortælle med dukken og filmen, og som de til sidst præsenterer for klassen.
Undervisningsmateriale

Materialerne til dukkerne kommer med posten.

Tilmelding

Ved direkte henvendelse til Lisbeth på Teater Refleksion
 

Tlf.nr. 86240572
Tilmeldingsfrist
07.11.2021