Gratis

Affaldsskolen

Beskrivelse

Sejlerne i The Ocean Race kan virkelig dokumentere, hvor meget skidt og møg, som flyder rundt i vandet. De ser det overalt, når de konkurrerer om at være hurtigst til at sejle hele jorden rundt.

Det er et kæmpe problem, men heldigvis også et problem, som kan løses. For en af de bedste måder, vi kan reducere affald og plastik i havene, er ved at se vores affald som en vigtig ressource der skal genanvendes. Vi skal blive bedre til at bruge vores ting i længere tid, og når det endelig bliver til affald, skal vi sikre os, at mest muligt genanvendes og bliver til nye ting.

Hos Kredsløbs Affaldsskole får eleverne masser af ny viden og sjove erfaringer med, hvordan vi bliver bedre til at sortere og genanvende vores affald, så vi sørger for, at havene i fremtiden ikke flyder over med affald og plastik.

Om forløbet
I Affaldsskolen arbejder eleverne med alt det affald de kender fra deres egen hverdag.

Gennem snak og selvstændige øvelser opnår eleverne en bred forståelse for affaldssortering, indsamling og genanvendelse, der motiverer til at handle og få egne ideer omkring affald, ressourcer og miljø.

Faglig kontaktperson:
Rasmus Kelm-Hansen
Formidler, Kredsløb
4185 9759
rakh [at] kredslob [dot] dk

Formål

  • At klæde eleverne ordentligt på til at kunne bidrage til mere genanvendelse i Aarhus kommune ved at sortere og håndtere affald korrekt.
  • At give eleverne en forståelse for HVORFOR de skal sortere, HVORDAN de skal sortere, og HVAD der sker med deres sorterede affald.
Sted
The Ocean Race Aarhus 2023
Havnepladsen
8000 Aarhus C

Forløbet foregår på Sustainability Island på Pier 2.

Undervisningsmateriale

Materialet præsenterer ideer til forløb om affald, som I kan lave før eller efter besøget.

Tilmelding