Gratis

2017 aarhusianere

Beskrivelse

I projektet ’2017 aarhusianere’ indsamler børn og unge livsfortællinger fra medborgere i Aarhus Kommune.

Materialet bliver en del af projektsiden www.2017aarhusianere.dk, hvor vidt forskellige aarhusianeres historier vil blive samlet, formidlet og efterfølgende gemt i byens historiske arkiv.

I centrum for projektet er mødet mellem skoleeleven og en medborger.

Som udgangspunkt bruges en lektion på interviewets afvikling. Interviewene kan afvikles på skolen eller på interviewpersonernes tilhørssted.

Eleverne sættes parvis sammen med en medborger, som de skal interviewe om emnerne hjemmet, skolen, fritid, voksenliv, forhold til Aarhus, Europa og verden.

Eleverne kan benytte spørgsmål udviklet af Aarhus Stadsarkiv – eller klassen kan udvikle deres egne spørgsmål, så forløbet bedst muligt tilpasses den enkelte klasses behov.

Det endelige produkt kan være en film eller en nedskredet tekst. De færdige interviews uploades af eleverne til hjemmesiden www.2017aarhusianere.dk

Forløbet afsluttes med en præsentation af ”Min / Vores aarhusianer” for resten af klassen, samt en diskussion om de temaer, eleverne kommer omkring igennem interviewet.

Læs mere om forløbet her

 

Formål

At gøre historien konkret og håndgribelig, og derved øge elevens historiske bevidsthed.

At eleven får mulighed for at reflektere over egne livsvilkår sammenlignet med interviewpersonens.

At gøre eleven til aktive medborgere ved at lade dem arbejde sammen om at skrive en medborgers historie.

At eleven får indblik i interviewteknikker.

Sted
Aarhus Stadsarkiv
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Interviewene kan afvikles på skolen eller på interviewpersonernes tilhørssted.