GRATIS workshop om filosofi med børn

Af Rum for Undren - 28.10.2022

Den 23. november kl. 14-17 afholdes der workshop i Aarhus for lærere i grundskolen. Her får du inspiration til at inddrage tilgangen og metoderne fra filosofi med børn i din undervisning.

På denne workshop får du en indføring i, hvad filosofi med børn og unge er, og hvordan du kan implementere denne tilgang og undervisningsform i din undervisning. Workshoppen tilrettelægges som en blanding af oplæg, hands-on øvelser og afprøvning af konkrete læremidler. Der lægges vægt på at præsentere øvelser og læremidler, som efterfølgende kan bruges direkte i undervisningen.