Gratis normkritisk LGBTQI+ undervisning

Banner med blå baggrund og orange tekst: Normstormerne - normkritik i folkeskolen

Af Normstormerne - 07.06.2022

Normstormerne underviser normkritisk om køn, seksualitet, anti-mobning og diskrimination - alt sammen i børnehøjde (7.-9. klasse) Vores workshop kan bestilles både online og fysisk - og den er gratis for alle folkeskoler i Aarhus Kommune.

I en helt ung alder lærer børn hvilke normer, som eksisterer og hvordan de passer ind i dem. Nogle normer er gode, mens andre er diskriminerende og begrænser børns tilhørsforhold til fællesskabet og oplevelsen af at føle sig inkluderet.

I Normstormerne tilbyder vi en nuanceret og gennemgående forståelse af normer for bl.a. seksualitet og køn, og hjælper eleverne med at udvikle konkrete redskaber til at modarbejde mobning og diskrimination. Workshoppen tilbyder også eleverne et rum om at snakke om deres egne oplevelser om begrænsninger, eller spørgsmål om køn, seksualitet og lignende emner.

 

Vores ung-til-yngre undervisere er erfarne og uddannede i at facilitere et spændende, lærerigt og sjovt forløb gennem øvelses- og dialogbaseret interaktiv undervisning, hvor der sættes fokus på:

  • trygge(re) rum baseret på dialog og elevinddragelse

  • øvelser om normer generelt, kønsidentitet og seksuel orientering, levevilkår, rettigheder, diskrimination og mobning

  • refleksion over samfundets, skolens, klassens og egne normer og privilegier

  • udviklingen af konkrete handlemuligheder i mødet med mobning og diskrimination

I samarbejde med Aarhus Kommune er tilbuddet gratis for alle folkeskoler i kommunen. Vores workshop kan bl.a. være relevant i forbindelse med samfundsfag, dansk, historie som et supplement til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
Det kan også bookes som workshops til temadage eller uger med emner såsom Uge 6, rettigheder, minoriteter, mobning, diskrimination, identitet, køn og seksualitet.

Læs mere om vores workshop og arbejde via dette link!

Yderligere information
Et besøg varer 2 lektioner (90 minutter) og bliver udført af to unge, der er uddannede som normstormere. Normstormerne underviser den enkelte klasse med max. 30 elever. Læreren er med som observatør i undervisningen. Undervisningen foregår ude på skolerne eller online. Privatskoler og andre interesserede kan sende en forespørgsel til Normstormerne, for at få et uforpligtende tilbud på undervisning. Skriv til kontakt@normstormerne.dk.