Frikøb til ULF-arrangementer

en stak penge

22.10.2020

Husk at din skole har modtaget økonomisk tilskud til frikøb af lærere, som deltager i ULF-kurser eller netværksmøder for ULF-ambassadører.

Alle skoler har modtaget et årlige tilskud til at understøtte arbejdet med Åben Skole.
Midlerne kan fx anvendes til at dække omkostningerne ved lærerkurser ved ULF eller netværksmøder for ULF-ambassadører.

Midlerne kom til udbetaling med budgetopdateringen ultimo maj.

I 2020 har hver skole modtaget 5.034 kr.

Midlerne uddeles på baggrund af budgetforliget vedtaget i september 2015.

fra Ugepakken i uge 21