Filmuge på skolen - kortfilm fiktion

03.12.2018

Lav kortfilm med proffe filmfolk

En filmuge er en samlet platform for filmproduktion, som giver eleverne de bedst mulige forudsætninger for at arbejde med kravene til produktion og genrekendskab, samt kompetencer til at kunne bruge det f.eks. i projektugen og kulturfagsprøven. Filmproduktion er en attraktiv arbejdsform for mange elever, hvor der samtidigt opfyldes mange faglige mål og produktkrav. Kortfilmproduktion peger direkte ind i FFM for dansk og det tema, I vælger for filmene, kan med fordel være tværfagligt. Forløbet indeholder lærerkursus, elevkursus, undervisningsmaterialer,  og besøg af profesionelle filmfolk. 

Yderligere information