Faglig læsning med Podcast

Af Musikskolen LAURA - 04.02.2020

En kreativ-musisk tilgang til faglig læsning.

Podcast er et ideelt medie til at folde elevernes læring kreativt ud. Skal slaget ved Dybbøl mølle dramatiseres? Skal Kim Fupz møde H.C. Andersen i en paneldebat? Skal rejsen til Mars dramatiseres? Skal 3.b. fortælle om snegle og andre bløddyr og deres egenskaber?

Med afsæt i et konkret læringsforløb på jeres skole, eller med et færdigt forløb, lærer I hvordan man kan podcaste, og dermed skabe øget ejerskab til læringsprocessen. Eleverne arbejder i grupper med at rammesætte den gode fortælling. Er det et hørespil, et magasin, en paneldebat eller noget tredie? Med eleven i centrum som formidler, bliver det både sjovt at lære, og læringen forankres bedre.

Eleverne kan arbejde hands-on med begreber som handlingsbro, berettermodel og nyhedstrekant, når de skal strukturere og dramatisere deres fortælling i lydbilleder. Ved selv at konstruere egen viden, arbejdes der innovativt med kommunikation, og eleverne får ved at skabe deres eget medie, en øget forståelse for at alle medier omkring dem er mere eller mindre manipulerede.