Fælles om omsorgen

Af Børns Vilkår - 03.05.2023

Et fælles sprog for omsorg i forældresamarbejdet

Har I nogle gange en oplevelse af, at I og forældre til børnene i jeres institution taler forbi hinanden?
At I måske ikke har den samme opfattelse af, hvad den pædagogiske kerneopgave er?
Så er dette oplæg en god idé til fx et forældremøde.

Både forældre og dagtilbudspersonale arbejder på at skabe en tillidsfuld relation. Medarbejderne forsøger at arbejde hårdt for at sikre tilfredse forældre, og forældre gør meget for at virke tilfredse. Men, hvis forståelsen af, hvad der er kerneopgaven i relation til det enkelte barn ikke er afstemt, og der er forskellige forståelser af, hvad der er god omsorg, er der risiko for konflikter og utilfredshed i samarbejdet.
Så hvordan mødes man i fælles forståelse?

I oplægget fortæller Børns Vilkår om betydningen af omsorg for børns trivsel og udvikling, samt giver indblik i betydningen af den professionelle omsorg. Herefter faciliteres en dialog med forældrene om den omsorgspædagogiske praksis i institutionen, og hvad det indebærer for deres børns trivsel.

Yderligere information
Oplægget er målrettet forældre, der har børn i dagtilbud, og faciliteres af en konsulent fra Børns Vilkår. Varighed: 60 minutter