Digitale fællesskaber - til forældremødet

Af Børns Vilkår - 20.06.2022

Forældreoplæg om børn og unges digitale fællesskaber

Mange børn og unge oplever, at deres forældre ikke interesserer sig for deres digitale liv. Omvendt oplever mange forældre, at de har svært ved at tale sammen med deres børn om de udfordringer, som de digitale medier kan give.

Forældre er en vigtig aktør i arbejdet med at understøtte børn og unges digitale fællesskaber. Derfor tilbyder Børns Vilkår forældreoplæg, som giver forældrene viden om børn og unges digitale liv, og som sætter fokus på, hvordan forældre kan støtte deres børn til at skabe og indgå i positive digitale fællesskaber. Formen veksler mellem vidensoplæg, refleksionsøvelser og dialog mellem forældrene.