Demokratiforløb for ungdomsuddannelserne

20.06.2017

I skoleåret 2017/2018 præsenterer Kvindemuseet tre nye forløb, som alle handler om demokrati, medborgerskab og ligestilling.

Læs mere om forløbene her:

Forløbene henvender sig til fagene samfundsfag og historie på ungdomsuddannelserne.