Dans din musik

10.09.2019

Dansetid tilbyder børnehaver en workshoppakke med musikeren Connie Pilgaard og danseformidleren Ulla Krebs Bille.

Kære Børnehaver i Aarhus Kommune
Denne pris er et særligt tilbud til de første 8 børnehaver som melder tilbage.

Pakken består af 1 workshop for 2 pædagoger fra hver børnehave og efterfølgende 4 besøg i  hver børnehave, hvor 2 børnegrupper af max.12 børn for mulighed for at lege med dans og musik. Ud fra vores erfaringer har vi valgt at hver børnehave skal have 4 besøg, og at pædagogworkshoppen er i starten af forløbet.

Vi har gennem en årrække udviklet vores koncept, så det passer ind i en dagligdag i børnehaven. I forhold til en styrket pædagogisk læreplan og bekendtgørelsen om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer, dækker vi med indholdet i vores workshop, og de erfaringer vi har gjort os:
1: Alsidig personlig udvikling
2: Social udvikling
3: Kommunikation og sprog
4: Krop og sanser
6: Kultur, æstetik og fællesskab

Vi tilbyder et forløb med et besøg om ugen i 4 uger.
På pædagogworkshopppen stiller hver institution med minimum 2 pædagoger.

PRIS: 3000 kr. pr. børnehave. Prisen inkluderer 4 besøg i børnehaven á 2,5 time + 1 workshopdag á 5 timer m. let forplejning.

TILMELDING: send en mail til Ulla Krebs Bille på ulla [at] dansetid [dot] dk

Yderligere information
Læs mere i denne PDF: