Gratis

Vestereng

Beskrivelse

Vestereng er et stort naturområde med skov, eng og flere vandhuller. På Vestereng er der i en af de gamle bunkere indrettet en grejbase, hvor udstyr til naturundersøgelser kan lånes efter aftale. Nøgler til grejbasen findes på Vorrevangskolen, Hasle Skole, Møllevangskolen og Katrinebjergskolen og kan lånes af andre efter aftale. I den østlige ende af skoven er der på et begrænset areal mulighed for træklatring. Desuden findes en shelter med bålplads nord for skoven.

Området ligger i Aarhus N. Bus 1a, 2a, 6a og 1b har stoppesteder i nærheden.

Kontaktperson
Katrinebjergskolens kontor
Tlf.: 87 13 93 33

Bestilling af undervisningsforløb
Bålsted og sheltere samt Vestereng Skov bookes på: www.friluftslivaarhus.dk

Formål

Oplevelser i naturen omkring Aarhus.

Sted
Vestereng
Olof Palmes Allé 31B
8200 Aarhus N