Se Mig!

Beskrivelse

Hvordan ser det ud, når jeg stiller mig sådan med min krop? Hvordan skal mit ansigt se ud, hvis jeg er overrasket? Og hvordan ser jeg ud, hvis jeg er sej?  Det er nogle af de spørgsmål, vi sammen undrer os over.

I møder museets omviser i indgangsområdet og følges derefter til det første af de værker, der er udvalgt i forhold til besøgets tema.

Krop er velkendt for børnene. De har et sprog og en erfaring med at bruge kroppen. Ved at bruge deres erfaring og sprog som et udgangspunkt til at snakke om kunst, bliver det nemmere for dem at være med. De kan nemt indgå i snakken om emnerne og kan netop bruge deres egen erfaring til at danne mening.

Besøget er knyttet op på læreplanstemaet "Kultur, æstetik og fællesskab" og ”Kommunikation og sprog”. Der skal lyttes og igennem dialog dannes mening i fællesskab med museets omviser. Børnenes oplevelse af museet, de udvalgte værker og kroppen er i fokus. Vi skal i fællesskab finde forskellige menneskefigurer i museets samling af malerier og skulpturer. Her skal vi efterligne deres kropssprog, mimik og humør - og derved bruge kroppen til at opleve, det vi ser.

Formål

Formålet med besøget er at understøtte jeres arbejde med læreplanstemaet "Kultur, æstetik og fællesskab". Mødet med ARoS er et møde med kunst og tolkning, hvor alle kan være med. Vi skal forstå igennem dialog - sparke til fantasien og få gang i tankerne og snakken, når der prikkes til nysgerrigheden.

  • at præsentere børnene for et antal værker, hvor kroppen er i fokus. Sammen skal I undersøge og snakke om, hvordan man bruger kroppen til at kommunikere. Kunstværkerne bruges som inspiration og som eksempler.
  • at børnene oplever effekten af kroppens signaler.
  • Besøget fungerer via dialog og børnene arbejder med at forstå i fællesskab.
Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C