Musik og bevægelse i daginstitutioner

Beskrivelse

Gennem sang, bevægelse og spil styrkes børnenes kropsbevidsthed, sansemotorik, balanceevne, retningssans, tonalitet og rytme, intuition, samarbejde, kreativitet og sproglige udvikling.

Flere institutioner i det samme dagtilbud kan også dele forløbet med et antal uger i hver institution. Herved får flere inspiration, og hele dagtilbuddet får et fælles repertoire. Denne model kræver, at det er dagtilbudslederen, der køber kurset.

Formål

At styrke børnenes kropsbevidsthed, sansemotorik, balanceevne, retningssans, tonalitet og rytme, intuition, samarbejde, kreativitet og sproglige udvikling.

Sted
Aarhus Musikskole
Vester Allé 3
8000 Aarhus C

Forløbet kan tilbydes i jeres institution, eller i Musikskolens veludstyrede rammer i Officersbygningen.

Aarhus Musikskole. Indgang C. Lokale 212.