Musik og bevægelse i daginstitutioner

Beskrivelse

Gennem sang, bevægelse og spil styrkes børnenes kropsbevidsthed, sansemotorik, balanceevne, retningssans, tonalitet og rytme, intuition, samarbejde, kreativitet og sproglige udvikling.

Forløbet kan tilbydes i jeres institution, eller i Musikskolens veludstyrede rammer i Officersbygningen.
Flere institutioner i det samme dagtilbud kan også dele forløbet med et antal uger i hver institution. Herved får flere inspiration, og hele dagtilbuddet får et fælles repertoire. Denne model kræver, at det er dagtilbudslederen, der køber kurset.

Institutionen deltager med to grupper á max.15 børn i hver gruppe.

Formål

At styrke børnenes kropsbevidsthed, sansemotorik, balanceevne, retningssans, tonalitet og rytme, intuition, samarbejde, kreativitet og sproglige udvikling.

Sted
Aarhus Musikskole
Vester Allé 3
8000 Aarhus C

Aarhus Musikskole. Indgang C. Lokale 212.