Gratis

Mindfulness i Naturen

Beskrivelse

Mindfulness i Naturen er en aktivitet som bruger mindfulness til at bringe børnene tættere på naturen, få alle sanser i spil og har fokus på rolighed, nærvær og afslapning. Vi lærer naturen at kende på en helt anden måde, når vi mærker foråret med synet, smagsløgene, kroppen, hørelsen, næsen og fantasien.

Vi kommer omkring følgende øvelser:

  • Snak om følelser og tanker i naturen. Hvilke ting elsker vi ved at være udenfor?
  • Opmærksom gang imellem træer og krat
  • Finde en fantastisk ting i naturen og bringe den med os
  • Åndedrætsøvelser
  • Børneyoga
  • Meditation m. fokus på naturlyde

Forløbet tager udgangspunkt i at få en opmærksomhed på, hvordan man kan arbejde med mindfulness med børn, og hvordan man kan bruge naturen til afslapning. Pædagogerne får et ark med yogaøvelser med tilbage til institutionen, som de kan arbejde videre med.

Formål

På Natursamarbejdet tror vi på, at hvis den kommende generation skal passe på naturen og miljøet, er det vigtigt, at den fra barnsben får en tilknytning til den. Dette kan ske ved leg og læring men også så simpelt som blot at nyde omgivelserne og slappe af i naturen. At blive bekendt med lydene, sanserne og vores følelser. At mærke årstiderne. Her er det foråret.

Mindfulness er læring om at fokusere sin opmærksomhed et sted og føle sig tryg ved det. Nærhed til sig selv og sine omgivelser er vigtigt. Dette er vigtigt for både vuggestuebørn, som skal starte i børnehave, og børnehavebørn som skal starte i skole, da forandringer giver mere behov for ro, fordybelse og nærvær. Forløbets formål er at omfavne naturen på en anden måde med rolighed, stilhed og bevidst tilstedeværelse. 

Vi tilrettelægger forløbet, således det passer til både de mindste og de største.