Gratis

Lydens Land

Musik i skoven

Beskrivelse

Med konceptet Lydens Land tilbydes børnehaver et musikalsk besøg i dagtilbuddenes nærområder.  Formatet er med stor succes gennemprøvet i Aarhus Kommune i maj-juni måned sidste år. I forsommeren 2021 har KulturCentralen særligt fokus på at komme ud til institutioner i omegnen af Aarhus by, så dagtilbud i disse områder vil blive prioriteret først. 

Aktiviteterne foregår udendørs og er tilrettelagt, så alle Corona-forskrifter kan overholdes. Børnene deles på forhånd op i mindre hold af pædagogerne og kommer igennem tre forskellige stationer, hvor de er med til at synge, danse og spille.

Første station er ved Grænsen til Lydens Land, hvor børnene enkeltvis får en udvalgt sten, som er deres pas og bevis på, at de må være på besøg i landet. Ved grænsen skal de prøve at bruge krop og stemme på de måder, som passer i Lydens Land. Derefter vandrer de videre til station to, hvor de møder et skovvæsen, som de spiller sammen med på naturens egne materialer.

Derfra går turen videre til den tredje station. Her møder børnene en smuk skikkelse, der spiller på harpe og synger. Og her danser de og synger til harpeklang og eventyrligt smukke sangtoner.

Efter workshoppen kan oplevelsen fortsætte i børnehaven med genopfriskning af musikken og dansen og legen kan gå videre i nye retninger. Der udleveres et pædagogisk materiale til dette.

Forberedelse

Ingen forberedelse bortset fra en forberedende samtale vedr de praktiske forhold.

Efterbehandling

Adgang til efterbehandlingsmateriale fremsendes efter workshop

Formål

  • At give børnene en æstetisk og sanselig oplevelse, hvor natur og kultur smelter sammen. 
  • At stimulere nysgerrighed og fantasi med musik som omdrejningspunkt. 
  • At præsentere instrumenter og måder at spille på, som er nye for børnene.
Tilmelding

Tilmelding sker på mail eller tlf direkte til KulturCentralen.

Angiv antal børn, som I ønsker at have med, og forslag til lokation i nærområdet. (grønt område, naturområde eller evt på institutionens legeplads).

I tilfælde hvor det er muligt at holde workshops for flere institutioner på samme lokation, kontakter vi jer for at få jeres ønsker koordineret,

Tlf.nr. 51918610
Tilmeldingsfrist
07.05.2021