Kan man mærke en farve?

Beskrivelse

Hvordan er et blåt humør? Hvilken farve gør mig glad? Hvilken gør mig ked af det? Hvordan smager rød? og kan man måske endda mærke den lilla på kroppen? Dette er nogle af de spørgsmål, vi sammen undrer os over.

Sammen skal I undersøge og snakke om, hvad de forskellige farver gør. Hvordan I oplever farverne – hvordan føles blå i forhold til rød, og hvad sker der når lilla kommer i spil?

Omvisningsforløb for dagtilbud foregår i museets gallerier. I møder museets omviser i indgangsområdet og følges derefter til det første af de værker, der er udvalgt i forhold til besøgets tema.

Besøget er knyttet op på læreplanstemaet "Kultur, æstetik og fællesskab" og ”Kommunikation og sprog”. Der skal lyttes og igennem dialog dannes mening i fællesskab med museets omviser. Børnenes oplevelse af museet, de udvalgte værker og farvers betydning er i fokus. Ud fra det undersøges farver, følelser og hvordan de hænger sammen.

Formål

Formålet med besøget er at understøtte jeres arbejde med læreplanstemaet "Kultur, æstetik og fællesskab". Mødet med ARoS er et møde med kunst og tolkning, hvor alle kan være med. Vi skal forstå igennem dialog - sparke til fantasien og få gang i tankerne og snakken, når der prikkes til nysgerrigheden.

  • at få mange sanser i spil og bearbejde indtryk.
  • at opleve farvers betydning. Besøget fungerer via dialog og børnene arbejder med at forstå i fællesskab.

Børn kender farver og har allerede et sprog for farver og følelser. Ved at kombinere det sprog med kunsten, bygger vi bro over mødet med det, der ellers kan føles lidt komplekst. Det giver en tryghed og velkendthed at tale om noget, man faktisk har meget at sige om.

Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C