Cirkus Cærlig i børnehaven

Beskrivelse

Cirkus Cærlig er et lidt anderledes cirkus. Der er sange, som handler om forskellige figurer. Fælles for figurerne er, at der er noget ganske særligt ved dem alle. Små særheder eller særlige egenskaber, som fx den generte ballerina med de alt for store tænder, den drillesyge klovn og ikke mindst kanonkongen, som ikke vil fyres af, men gerne fyrer konen af. Disse særlige egenskaber eller uvaner vil være udgangspunktet for vores refleksion over etiske spørgsmål i børnehøjde.

Med udgangspunkt i sangene fra Cirkus Cærlig vil vi synge, lege og bevæge os til musikken, arbejde med kropssprog og følelser - hvordan man ser ud, når man er sur, glad, overrasket, bange osv. Og hvordan det føles inde i kroppen.
Ind imellem sangene tager vi, efter aftale med den deltagende pædagog, de etiske spørgsmål op, som naturligt rejses undervejs. På den måde kan vi bidrage til styrkelsen af børnenes empati og sociale kompetencer.

Derudover vil vi også arbejde med det sproglige område gennem rytmer og remser.

Cirkus Cærlig har ikke fokus på en afsluttende forestilling, men er et forløb hvor børnene kommer omkring forskellige karakterer og følelser gennem musik og drama. Ønsker I at lave en forestilling som afslutning, aftales nærmere med Maria Nyboe. 

Forløbet sættes sammen af et antal besøg med Maria på 1,5 time. Selve forløbet med børnene vil max. tage 1 time. Før timen snakker Maria med den eller de pædagoger, som deltager. Her aftales bl.a., hvem der styrer samtalerne med børnene og samtalernes indhold. Efter timen evalueres kort med pædagogerne. Inden første besøg aftaler Maria med institutionen antallet af besøg, og hvem der er den gennemgående pædagog ved flere besøg.  

Formål

Etik i børnehøjde - Cirkus Cærlig er et forløb med sang, musik og bevægelse, der har fokus på etiske spørgsmål og følelser. Formålet er at bringe etiske spørgsmål ned i børnehøjde og på den måde opnå en styrkelse af børnenes empati og sociale kompetencer gennem musik og leg. 

Sted
Musikskolen LAURA
Hjelmensgade 10
8000 Aarhus C