Gratis

Bur til Bord

Beskrivelse

Forløbet kan variere fra 1-2 timer og kan alt efter tiden indeholde forskellige emner:

 • I lærer Natursamarbejdets hønsehold at kende og kyllingens udvikling inde i ægget.
 • Vi kigger på en model af en høne og ser på dens organer.
 • Børnene er med til at hente kyllingen, der skal slagtes og sige farvel til den.
 • Slagtningen foregår med økse på en huggeblok. Hvorefter børnene kan røre ved den døde kylling.
 • Vi undersøger, hvordan en kylling ser ud indvendig.
 • Børnene hjælper med at ordne kyllingen, så den bliver klar til mad.
 • Smagsprøve på en kyllingesuppe. Hvis I er her 1 time, har vi på forhånd sat gang i suppen. Hvis I er her i længere tid, kan I selv hugge brænde tænde bål og koge jeres egen høne. Afhængig af sæson kan I finde vilde urter, eller grøntsager til suppen i vores haver.

Hele forløbet bliver tilpasset jeres niveau og den tid, I har til rådighed på Natursamarbejdet.

Formål

Fra Bur til Bord er en aktivitet, der arbejder på tværs af de pædagogiske læreplanstemaer. Med naturen og naturfænomener i fokus er der røde tråde til kulturelle udtryksformer igennem landbrug og slagtning.

 • At lege med sprog igennem brug af nye ord
 • Styrke de sociale kompetencer og barnets alsidige udvikling i form af at overvinde sin frygt for at se en slagtning (hvis barnet ønsker det)
 • være sammen med sine kammerater i en aktivitet. Det at slagte et dyr, giver anledning til en diskussion omkring dyrevelfærd, døden og respekt for liv.
 • give børnene en ”hands-on” oplevelse af, hvor maden kommer fra.
 • give børnene en indsigt i kyllingens udvikling fra æg til slagtekylling.
 • skabe nysgerrighed om hønsenes liv og deres anatomi.
Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand
Inspirationsmateriale

Ideer til materiale omkring høns

Vejledning til udstopning af hønevinge