Book en ekspert til gymnasiet

Af Engineer the Future - 29.01.2020

Book en ekspert er et nyt projekt i Region Midt, som giver gymnasielærerne mulighed for at inddrage virkeligheden i deres undervisning. Perfekt til karrierelæring.

Book en ekspert til gymnasiet er et gratis tilbud om at få en fagekspert på besøg i undervisningen.
Besøgene er især rettet mod de naturvidenskabelige/tekniske fag og matematik. Besøgene tilføjer faglige nuancer og perspektiver til undervisningen samt giver indblik i ekspertens arbejdsliv og uddannelsesbaggrund.
Formålet med besøgene er at åbne de unges øjne for mulighederne indenfor teknologi og naturvidenskab. De eksperter, vi sender ud, er frivillige STEM-medarbejdere fra forskellige arbejdspladser i regionen, og de er blevet trænet i at formidle deres faglighed til unge.
Et besøg varer typisk 1-2 timer, og lærer og ekspert aftaler rammer og omstændigheder for det enkelte besøg, herunder fokus og niveau. Ordningen er finansieret at Region Midt og derfor gratis for jer. På hjemmesiden: bookenekspert.dk ses det let, hvilke fag og hvilke kernestofområder, de enkelte besøg er relevante for.