Børns Vilkår: fra SoMe til SoWe - sammen tager vi ansvar

18.01.2019

Skal vi komme ud på din skole/institution/klub og holde en workshop for de unge omkring digital trivsel? Book workshoppen i januar og februar og få medlemskab hos Børns Vilkår med i prisen.

I workshoppen har vi fokus på, hvilke problematikker der presser unges digitale liv, og hvordan de unge kan bidrage til positive og trygge online-fællesskaber.  De unge skal i grupper forholde sig kritisk og handlingsorienteret til en række tematikker samt undersøge, hvordan normer og kulturer kan presse unges fællesskaber og digitale trivsel.

Yderligere information