Børn og Unge Konferencen 2015

11.09.2015

DGI og Dansk Skoleidræt, lærere og pædagoger. DGI og Dansk Skoleidræt ønsker med Børn & Unge Konferencen 2015 at inspirere og begejstre skoler og idrætsforeninger til at prioritere en bevægelsesdagsorden med udgangspunkt i barnet, glæden og fællesskabet.

Dette års konference giver konkrete input tll en fælles bevægelsesdagsorden for de børn og unge, som bevæger sig, og ikke mindst for de børn og unge, som hverken er aktive i skolen eller idrætsforeningen, og som ikke har en naturlig motivation i forhold til at bevæge sig. Vi giver input til idrætsundervisningen, 45 minutters bevægelse og den daglige træning, som foregår i foreningen, med aktiviteter, der kan udføres på tværs af hold, alder og niveau.

Læs mere i invitationen og se konferencens program her

Konferencen henvender sig til foreningsinstruktører, foreningsledere, lærere, pædagoger i SFO’er og andre, der arbejder med børn i bevægelse, fx børneergoterapeuter, børnefysioterapeuter og bevægelseskonsulenter. Herudover også beslutningstagere, der arbejder overordnet med kvalitet i børneliv.